پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

پروژه های جاری و آتی شرکت درحوزه آب

 

عنوان

مقدار

مبلغ (هزار ریال)

1

مطالعات

1

820000

2

احداث و توسعه

1.1

1341872

3

اصلاح و بازسازي شبكه

4.5

9067488

4

حفر چاه

2

2100000

5

تجهيز چاه

1

2100000

6

تاسيسات انشعابات مشتركين (نصب انشعاب جديد)

1020

3323837

7

خطوط انتقال

0.5

1200000

8

مخازن دردست ساخت

370

1480000

9

حقوق و دستمزد پرسنل سرمايه اي

0

3153540

10

ساير هزينه هاي دفتر فني و نظارت پروژه

0

184088

11

وسايط نقليه

1

1500000

 

پروژه های جاری و آتی شرکت در حوزه فاضلاب

 

عنوان

مقدار

مبلغ (هزار ریال)

1

مطالعات

3

3200000

2

احداث و توسعه

10.9

35872233

3

تاسيسات انشعابات مشتركين (نصب انشعاب جديد)

2500

7315806

4

تصفيه خانه دردست ساخت

1

500000