پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

پروژه های جاری و آتی شرکت درحوزه آب

 

عنوان

مقدار

مبلغ (هزار ریال)

1

مطالعات

2

800000

2

احداث و توسعه

0.88

1064772

3

اصلاح و بازسازي شبكه

2.9

5859090

4

حفر چاه

1

1000000

5

تجهيز چاه

3

4200000

6

تاسيسات انشعابات مشتركين (نصب انشعاب جديد)

830

2797976

7

خطوط انتقال

0.8

1300000

8

حقوق و دستمزد پرسنل سرمايه اي

0

1363944

9

ساير هزينه هاي دفتر فني و نظارت پروژه

0

51857

 

پروژه های جاری و آتی شرکت در حوزه فاضلاب

 

عنوان

مقدار

مبلغ (هزار ریال)

1

مطالعات

2

2850000

2

احداث و توسعه

7.2

24300000