پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > تحقیقات و بهره وری > پيشنهاد پروژه هاي تحقيقاتي سال ١٣٩٤ 

فراخون اولویت های تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان در سال 1394

- بررسی علل خوردگی الکتروپمپ ها در چاه های آهکی شهر پلدختر و ارائه راهکارهای کاربردی جهت حل مشکل

دانشجویان و پژوهشگران می توانند پیشنهادهای پژوهشی خود را در قالب فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی)مندرج در سایت شرکت آب و فاضلاب استان لرستان( تکمیل و به آدرس الکترونیکی research@abfa-lorestan.ir و یا آدرس پستی: لرستان، خرم آباد، بلوار شهید شفیع پور، روبروی مجتمع مسکونی بهارستان، شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان، گروه تحقیقات و بهبود بهره وری ارسال نمایید.