پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > تحقیقات و بهره وری > گروه تحقیقات در یک نگاه 

*        معرفی دفتر

دفتر تحقیقات و بهبود بهره وری بعنوان متولی انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی و پروژه های بهره وری در شرکت آب و فاضلاب استان لرستان مسئولیت حمایت از طرحها و ایده های تحقیقاتی با هدف رفع مشکلات صنعت و ارتقای سطح فناوری ملی در بخش آب و فاضلاب و همچنین پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریتی را عهده دار می باشد.  

*        اهداف و شرح وظایف

 1. تهیه و تنظیم و اجرای برنامه تحقیقات با استفاده از گروههای تحقیقاتی بر اساس دستور العملهای صادره

 2. تدوین برنامه های رشد و ارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقیق در واحدهای مختلف شرکت جهت افزایش بهره وری

 3. کاربردی کردن پروژه های تحقیقاتی و استفاده از نتایج آن در عملیات شرکت

 4. ارزیابی و بررسی پیشنهادات ارائه شده و انتخاب پیشنهادات عملی و کاربردی بمنظور اجرای آزمایشی و نهائی نمودن سیستم بهره وری مناسب بمنظور استفاده در صنعت آب و فاضلاب

 5. برقراری سیستم بهبود در زمینه بهره برداری صحیح از تاسیسات و نیروی انسانی شرکت بمنظور افزایش ظرفیت و توان کاری و حذف زمان های بیهوده

 6. انجام مطالعات لازم در زمینه اتوماتیک نمودن کارها (اتوماسیون ) بمنظور بهره وری مناسب در کارها و کاهش مصرف انرژی و سایر مواردیکه در این زمینه موثر می باشند

 7. ارتباط وهمکاری مستمر با مرکز تحقیقات و خودکفائی صنعتی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور وشرکت فعال در برنامه های تحقیقاتی که این دفتر ارائه می نماید

 8. نظارت بر اجرای پروژه های تحقیقاتی ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات و خودکفائی صنعتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

 9. کنترل فعالیت های انجام شده در سطح شرکت به گونه ای که بتوان تشخیص داد که کارهای انجام شده در زمینه های مختلف با استانداردهای موجود مطابقت دارد یا خیر ؟

 10. نظارت و کنترل در نگهداری استانداردهای جمع آوری شده در زمینه های مختلف با نظر مقام مافوق

 11. اجرای برنامه تحقیقاتی با حضور در گروه های تحقیقاتی براساس دستورالعمل های صادره

 12. ارتباط با مراکز تحقیقاتی و علمی مربوط، جهت تبادل اطلاعات و نیازهای صنعت

 13. استفاده از نتایج تحقیقات در عملیات شرکت

 14. انجام مطالعات لازم به منظور ایجاد و برقراری سیستم ها و روش های مفید و موثر

 15. اجرای فعالیتهای مربوط به اتوماتیک نمودن کارها (اتوماسیون ) بمنظور بهره وری مناسب در کارها و کاهش مصرف انرژی و سایر مواردی که در این زمینه موثر می باشند

 16. ارتباط وهمکاری مستمر با مرکز تحقیقات و خودکفائی صنعتی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و شرکت فعال در برنامه های تحقیقاتی که این دفتر ارائه می نماید

 17. همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات و خودکفائی صنعتی شرکت مهندسی

 18. پیشنهاد موضوعات و پروژه های شناسائی شده به مرکز تحقیقات و خودکفائی صنعتی شرکت مهندسی

 19. مستند سازی کلیه فعالیت های مرتبط با تحقیقات به گونه ای که کلیه فعالیت ها بروز باشد و پیگیری آن به آسانی انجام شود

 20. شرکت در دوره های آموزشی، سمینار ها و بازدید از کارهای تحقیقاتی سایر شرکت ها در مقاطع زمانی مختلف بمنظور ارتقاء سطح کیفی واحد تحقیقات

 21. نظارت کامل بر جمع آوری استانداردهای مربوط به صنعت آب و فاضلاب با استفاده از طرح های اجرائی که وظیفه تامین و توزیع آب شهری را دارند

 22. مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت

 23. همکاری در پایبندی به نظامنامه کیفیت

 24. بازنگری و بروز آوری سیستم مدیریت کیفیت بر اساس نیاز

 25.  در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی