پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

بیران‌شهر  یکی از شهرهای استان لرستان است. این شهر مرکز بخش بیرانونداز توابع شهرستان خرم‌آباداست و در منطقه ای کوهستانی در مرکز لرستان و در شمال شرقی خرم آباد قرار گرفته است. تاریخ پیدایش این شهر به بیش از صد سال پیش باز میگردد که اجداد ساکنین حاضر مبادرت به یکجانشینی کردند.

موقعیت

این بخش در دره‌های تنگ از رشته کوههای زاگرسقرار دارد و جاده‌ای آن را از جنوب به خرم آبادو از شمال به بروجردوصل می‌کند. بیران‌شهر آب و هوایی کوهستانی با زمستانهای سرد و برفی و تابستانهای معتدل دارد. شغل مردمانش بیشتر کشاورزی و دامپروری است. جمعیت بیران‌شهر بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۰خورشیدی ۱,۴۰۹نفر بوده است. رودخانه هُرو که در زبان محلی به آن باوالی میگویند آن را به دو بخش تقسیم کرده است. این شهر در دامنه کوهی کوچک به نام کمرزرد قرار دارد و در سالهای اخیر به سمت جنوب و دامنه کوه "کلاته پلنگ" کشیده شده است.

تغییر نام

نام بیران‌شهر در گذشته چَقَلوندی بود. چَقَل در زبان لکیبه معنای شغال است. در دی ماه ۱۳۹۰با تصویب هیئت وزیران، نام شهر چغلوندی به بیران‌شهر و نام بخش چغلوندی به بخش بیرانوند تغییر کرد. دلیل این تغییر نام، درخواست های مکرر بومیان منطقه که اکثراً از طایفه بیرانوندهستند بوده است. طبق تحقیقات و پیگیری های یک خبرنگار، در آن مصوبه هیئت دولت یک غلط املایی باعث شد بسیاری از مردم نام جدید بخش چغلوندی را "بیراوند" بدانند. در صورتی که نام صحیح جدید این بخش "بیرانوند" است و ترکیب "بیراوند" از نظر زبان شناسان صحیح نمی باشد و هیئت وزیران نام بیرانوند را به تصویب رسانده است.